Ingeniører trænes i kommerciel kommunikation

Vi uddanner og træner ingeniører og andet teknisk personale i kommerciel kommunikation

Adm. Direktør, Jesper Cort Banke, er blevet interviewet af Ingeniøren om den uddannelse og træning som Connection Management har gennemført for den internationale virksomhed MAN Diesel & Turbo.

En del af det som Connection Management har specialiseret sig i, er at uddanne og træne ingeniører og andet teknisk personale i kommerciel kommunikation. Læs hvordan vi sammen med MAN Diesel & Turbo har skabt en uddannelse, som har gjort medarbejderne super skarpe i den kommercielle kommunikation ud med kunderne, og hvordan vi griber opgaven an for at udrydde fagfællernes indgroede skepsis mod ”de bløde områder” som f.eks kommunikation.

Læs hele artiklen her: http://karriere.jobfinder.dk/artikel/saadan-laerer-man-ingenioerer-kommunikere-2846

Connection Management uddanner og træner ingeniører og andet teknisk personale i kommerciel kommunikation


Del