Dit udbytte af "Professionel ledelse i oplevelsesindustrien"

Professionel ledelse i oplevelsesindustrien

segl

Dit udbytte af “Professionel ledelse i oplevelsesindustrien”

Dygtighed er en nødvendighed, for at kunne lede i en branche fyldt med udfordringer. For at kunne gøre en forskel, er der behov for ledere, der både har en faglig indsigt og en ledelses-mæssig kompetence, der kan medvirke til at fremme kundernes positive oplevelse, virksomhedens vækst, og medarbejdernes produktivitet og trivsel. Du vil lære at udvikle dig sammen med andre ledere og lederaspiranter, som kan inspirere dig og som du kan dele dine udfordringer med – også i dit videre karriereforløb.

Uddannelsen “Professionel ledelse i oplevelsesindustrien” bygger på:

  • Tidssvarende og brancherelevant indhold
  • Netværk med andre ledere med samme udfordringer
  • Tag det du lærer med hjem. Du får hjælp til at implementere undervisningens indhold i din hverdag i virksomheden
  • Uddannelsen vil kunne give dig adgang til endnu mere uddannelse på akademi-, diplom- og senere på masterniveau

Gennem uddannelsesforløbet bliver du i stand til at:

  • Sætte fokus på praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder
  • Kommunikere målrettet med medarbejdere og kunder
  • Håndtere udvikling af medarbejdere
  • Fokusere på forretningen og optimering af driften
  • Opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring

Varighed og eksamen

Uddannelsen varer 2 år, hvor du deltager i intensive forløb over 6 – 8 uger i hvert
halvår. Hvert modul svarer til 6 undervisningsdage, der typisk foregår i moduler af 2 dage ad gangen.

Deltagerprofil

Du har sandsynligvis job i oplevelsesindustrien, inden for service, salg, turisme, event, forlystelser, kultur eller lignende. Du er nysgerrig og har lyst til at tilegne dig viden, der hjælper dig med at blive en professionel leder. Du tænder på at arbejde med din egen personlige udvikling, idet forløbet er en investering i dig selv – i proces og samspil med din virksomhed og kunderne.

Uddannelsesforløbet:

Modul 1: Mit lederskab – Ledelse, læring og vækst

Gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer, opnår du indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.
Akademifag: Ledelse i Praksis (10 ECTS Point).

Modul 2: Salg og service – Kunder

Du lærer, at kunne gennemføre salgsprocessen med udgangspunkt i salgets psykologiske faser fra emneudvælgelse til det afsluttende salg og opfølgning samt gennemføre tilbudsforretninger, analysere og vurdere kunder og konkurrenter.
Akademifag: Salgspsykologi og Grundlæggende Salg (10 ECTS Point).

Modul 3: Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi lærer dig at udvikle og gennemføre oplevelsesbaserede marketingskoncepter. Det gør dig samtidig i stand til at analysere, designe, implementere og evaluere projekter, der har som mål at forøge værdien af en vare, et brand eller en virksomhed. Du lærer derudover at opstille og anvende relevante nøgletal, analyser og økonomiske handlingsplaner, som udgangspunkt for ledelsesmæssige beslutninger.
Akademifag: Service

Modul 4: Ledelsesværktøjer – Processer

Anvende coaching som begreb og metode, med henblik på at skabe effektive processer i form af læring og udvikling. Forstå oplevelsesøkonomien og dens muligheder, når det gælder forretningsudvikling.

Akademifag: Coaching i Organisationer (10 ECTS Point).

Afslutningsmodul:

Dette modul afsluttes med et praksisnært afgangsprojekt. Her skal du dokumentere dine evner til at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemstilling på en nærmere aftalt case, med relation til dit daglige lederjob. Afgangsprojektet består af en skriftlig rapport og en mundtlig uddybning og diskussion af denne. Du får vejledning af en underviser til udformning af rapporten og til at finde et passende emne i forhold til din hverdag, og den virksomhed du er ansat i. Du skal med afgangsprojektet demonstrere, at du kan håndtere situationer på et operationelt og taktisk ledelsesniveau.

Investering

Pris pr. modul (1 – 4) er
19.995 kr. Pris for afslutnings-modulet er 10.500 kr. inklusive vejledning og eksamen.

Uddannelsen udbydes i henhold til Lov om Åben Uddannelse, og du kan søge refusion efter reglerne om statens voksen-uddannel­se (SVU) samt midler fra Kompetencefonden i Horesta/3F, efter gældende regler.

Tilmelding

Hvis du ønsker optagelse på uddannel­sen beder vi dig
kontakte Martin Mouritzen fra konsulenthuset Connection Management A/S på telefon
70 25 15 15 eller på mail til mm@connection-management.dk.

Uddannelsesstart

Ring  på 70 25 15 15 og hør nærmere hvornår det næste hold begynder. Du kan også holde dig orienteret på www.horesta.dk


Del