SIKKER STYRING AF PROJEKTER

Uddannelsen i Projektledelse gør dig i stand til at gennemføre succesfulde projekter med og gennem andre. Du vil udvikle din personlige projektlederadfærd og kunne realisere dine projekters fulde potentiale ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Designet af ledere til ledere, som er tæt på den virkelige virkelighed. Derudover så er alt pensum primært på dansk, da alt forskning viser at, vi lærer bedst på vores modersmål.

EFTER FORLØBET KAN DU…

 • forstå et projekts samspil med en organisation 
 • analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge 
 • sikre overblik over forskellige projekttyper og strukturer 
 • etablere projekter og analysere projektmandatet 
 • opdele projektet i målbare hoved- og delmål 
 • bruge redskaberne til at tidsestimere, rapportere, følge op på, kvalitetssikre og vurdere økonomien 
 • risikovurdere og evaluere projekter 
 • bruge de grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse

SAMTIDIG FÅR DU…

OG DIN VIRKSOMHED
FÅR EN PROJEKTLEDER…

 • der kan lede mindre og mellemstore projekter 
 • der kan indgå i mange typer af projekter 
 • som har værktøjerne til at få projekter til at lykkedes, både på løsning- og processiden 
 • med solidt projektledelsesmæssigt fundament til at sætte mål, retning og skabe resultater 
 • der er bevidst om sin egen projektleder, -rolle, stil og adfærd 
 • der kan drive en projektproces fra start til slut 

DER ER STADIG FÅ PLADSER PÅ FØLGENDE HOLD

TILMELD DIG NU!

Du er kun et enkelt klik fra en af dine bedste beslutninger. Klik nedenstående og udfyld formularen, så vil en af vores Admission Managers ringe dig op og svare på de eventuelle spørgsmål du måtte have. Vi bestræber os på at svare indenfor 24 timer.

MERE GENERELT OM PROJEKTLEDELSE

Som projektleder er tid en dyrebar ressource, og det kan være svært at finde plads i kalenderen til at udvikle sig selv. Især når man har ansvar for at projektlede, fordele og styre projekter. Uddannelsen nedbryder tidsbarrieren, og giver dig mulighed for at lære, træne og udvikle dig selv som projektleder lige præcis, når det passer ind i din arbejdsdag. Om det så er på vej mellem møder i bilen, hvor du kan høre en podcast eller tidspunkter, hvor der er mere ro på din indbakke.

Uddannelsen i Projektledelse tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen. Du kommer igennem en række øvelser, hvor du med det samme får brugt læringen og ser, hvad den kan i praksis. Uddannelsen bygger også på casearbejde, hvor du applikerer teorien i din egen projektledelse og dagligdag. Du vil efter uddannelsen være mere afklaret med din egen projektlederstil, og med det i rygsækken får du en bunke værktøjer til at gribe hverdagen som projektleder an på.

”Der er skrevet side op og side ned om, hvordan god ledelse eksekveres. Når alt kommer til alt, bør ledelse tage udgangspunkt i hverdagen og me­darbejderne.”

Peter Maxsø – COO & Partner

PÅ PROJEKTLEDELSE VIL DU BLIVE KLOGERE PÅ…

TEAMSAMARBEJDE
Teamledelse og opbygning
Dimensioner i teamperformance

PROJEKTARBEJDSFORM
Projektets grundlæggende dynamikker
Essentielle styringsmekanismer og modeller
Frontloading og opstart af projekter

PROJEKTORGANISERING
Rollen som leder i projektarbejdet
Organisering af projektet
Grundlæggende projektmodeller ift. ledelse

MÅLFOKUS
Interessentstyring og behovsafklaring
Måltyper og scoping
Projektetfundament for god planlægning

AFSLUTNING AF PROJEKTER 
Afslutning af det enkelte projekt 
Kvalitetsarbejdet for produkt og proces 
Overblik over projektværktøjernes sammenhæng

FORANKRING I PROJEKTET
Krav, vilkår og kriterier i projektet
Facilitering af arbejdet

PROJEKTRISICI
Risikoarbejdet og styring
Risikoactions
Facilitering af processen.

PLANLÆGNINGSPROCES
Planlægningsprocessen
Nedbrydning af mål som byggesten for planen
Estimeringsteknikker

KOMMUNIKATION
Kommunikationsopgaver i projektgruppen
Kommunikationsplan
Logs i projekter

ALL INCLUSIVE

Alle vores uddannelser inkluderer:

 • Onboarding
 • Dansk uddannelsesmateriale og litteratur
 • 4 moduler undervist af landets bedste undervisere
 • Læringsplatform inklusiv app
 • Netværksdag med eksamens vejledning
 • Eksamen med eksaminator og censor

Investeringen i dit lederskab med ovenstående inkluderet er kun kr. 26.500*

Ved fysisk fremmøde skal der tilkøbes konferencepakke til på kr. 5.900* for konferencefaciliteter, mappe med materialer, bog, diverse samt lækker morgenmad, frokost, kaffe/the, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen alle dage.

Se vores forretningsbetingelser

*Alle priser er eksklusiv moms

ET STÆRKT NETVÆRK AF LEDERE

På projektlederuddannelsen danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk lederne imellem. Her sætter vi fokus på netop de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt. Vi tager udgangspunkt i virkeligheden, som den ser ud for dig i dag og i morgen.

Netværket giver dig:

 • Tid til at tænke over, hvordan du agerer som leder
 • Inspiration til at skabe projektledelsesmæssige forandringer – professionelt og personligt
 • Et styrket kontaktnet blandt andre deltagere
 • En studiegruppe du følger gennem hele uddannelsen

Vores undervisere arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre.I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine projektledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer. Netværksaktiviteten på uddannelsen er altid høj, deltagerne er engagerede og udbyttet stort.

DET PRAKTISKE

Projektlederuddannelsen er bygget på akademifaget projektledelse og for at dokumentere dine nye kompetencer afsluttes uddannelsen med en erhvervscase og en mundtlig eksamen, der giver dig et akkrediteret eksamensbevis.

Uddannelserne kan enten vælges online eller som fysisk fremmøde. Derudover vil der være digital læring som kan tages når og hvor det passer dig indenfor en periode på 2 mdr.

Vi tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen, hvor du også kommer igennem en række praktiske øvelser. Du får med andre ord brugt læringen med det samme og oplever effekten.

Den gennemgåede teori og de praktiske øvelser er grundigt beskrevet i pensum og online materialer. Det sikrer, at du altid kan gå tilbage og hente konkrete eksempler frem til anvendelse i din hverdag.

Projektledelse er et akademimodul på 10 ECTS-point, hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes på vegne af enten Københavns Erhvervsakademi (KEA) eller Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), under Lov om åben uddannelse. Både uddannelse og eksamen er anerkendt af Uddannelsesministeriet.

Du har mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (www.SVU.dk).