KOMMUNIKATION DER SKABER MENING OG RESULTATER

Kommunikation i praksis gør dig i stand til at skabe kommunikative resultater med og igennem andre. Du vil udvikle din personlige ledelseskommunikation og kunne realisere dine medarbejderes fulde potentiale ved hjælp af konkrete, kommunikative værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Designet af ledere til ledere, som er tæt på den virkelige virkelighed. Derudover så er alt pensum primært på dansk, da alt forskning viser, at vi lærer bedst på vores modersmål.

HVAD FÅR DU

KOMPETENCER SÅ DU:

 • Kan vurdere, hvor afgørende vellykket kommunikation er for virksomhedens evne til at indfri sine mål
 • Kan tage den kommunikative lederrolle til dig og udvikle din egen kommunikationsstil
 • Kan anvende både klassiske og nyeste kommunikationsmetoder
 • Kan nedbryde overordnede mål til handlinger og kommunikere dem
 • Kan kommunikere i forhold til en vision og skabe motivation
 • Kan lede udviklings- og kommunikationsprocesser
 • Kan håndtere interpersonel kommunikation med medarbejdere og kolleger

HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED

 • En leder / medarbejder der kan kommunikere med opdateret viden om nye- og effektive kommunikationsmetoder
 • En leder / medarbejder der kan kommunikere gennem konkrete og direkte anvendelige kommunikationsværktøjer
 • En leder / medarbejder der kan være med til at udvikle virksomhedens strategiske kommunikation
 • En leder / medarbejder der er bevidst om sin egen kommunikations – stil og adfærd
 • En leder / medarbejder der kan agere situationsbestemt i forhold til sin kommunikation
 • En leder / medarbejder der mestrer briefing, feedback, motivering og coaching af medarbejderne
 • En leder / medarbejder der kan drive en kommunikationsproces

TAG DIN UDDANNELSE HVOR OG NÅR DET PASSER DIG

Du vælger selv om hvilken vores to kursusfaciliteter du vil benytte, og kan frit kombinere den fysiske undervisning med masser af ‘e-learning’

Vedbæk
Frydenlund 30, Bygning E
2950 Vedbæk

Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby

Som leder er tid en dyrebar ressource, og det kan være svært at finde plads i kalenderen til at udvikle sig selv. Især når man har ansvar for at motivere, lede, fordele, coache og udvikle andre. Uddannelsen nedbryder tidsbarrieren, og giver dig mulighed for at lære, træne og udvikle dig selv som leder lige præcis, når det passer ind i din arbejdsdag. Om det så er på vej mellem møder i bilen, hvor du kan høre en podcast eller tidspunkter, hvor der er mere ro på din indbakke.

Lederuddannelsen i Kommunikation i praksis tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen. Du kommer igennem en række øvelser, hvor du med det samme får brugt læringen og ser, hvad den kan i praksis. Uddannelsen bygger også på casearbejde, hvor du applikerer teorien på din egen ledelse og virksomhed. Du vil efter uddannelsen være mere afklaret med din egen ledelsesstil, og med det i rygsækken får du en bunke værktøjer til at gribe hverdagen som leder an på.

”Der er skrevet side op og side ned om, hvordan god ledelse eksekveres. Når alt kommer til alt, bør ledelse tage udgangspunkt i hverdagen og me­darbejderne.”

Peter MaxsøCOO & Partner

PÅ KOMMUNIKATION I PRAKSIS VIL DU ARBEJDE MED FØLGENDE EMNER

KOMMUNIKATIVE KOMPETENCER
Den røde tråd i virksomhedens kommunikation
Kommunikation; Strategisk, taktisk og operationelt
Linjekommunikation

MØDELEDELSE OG FACILITERING
Mødeskabeloner; forberedelse, gennemførelse og opfølgning
Styring og facilitering af møder og workshops

FORANDRINGSKOMMUNIKATION
Remind, Reassure og Reward i kommunikation
Forandringsligningen i kommunikation
Håndtering af bekymringer ved forandringskommunikation

SKRIFTIG KOMMUNIKATION
Nyhedstrekanten
De 5 nyhedskriterier
Kommunikation og markedsføring

KOMMUNIKATIONSPLANER
6 trins kommunikationsplanen
Interessentanalyse og interessentkommunikation

KOMMUNIKATIONSMODELLER
Envejskommunikation
Udvidet kommunikationsmodel
Kommunikationskanaler

RETORIK OG FORMIDLING
Retoriske virkemidler i kommunikation
Det retoriske pentagram

PERSONLIG KOMMUNIKATION
NLP og kommunikation
Model af verden og konflikthåndtering
Kalibrering, matching pacing og report

PRÆSENTATIONS- OG FORMIDLINGSTEKNIK
Talehastighed, variation, pauser og betoning
Kropssprog
Logos, Patos og Etos i kommunikation

INVESTERINGEN

Alle vores uddannelser inkluderer:

 • Onboarding
 • Dansk uddannelsesmateriale og litteratur
 • 4 moduler undervist af landets bedste undervisere
 • Læringsplatform inklusiv app
 • Netværksdag med eksamens vejledning
 • Eksamen med eksaminator og censor
 • Medlemsskab af Connection Managements Ledelsesunivers

Det hele får du for bare

kr. 26.500*

Ved fysisk fremmøde er der et tillæg på kr. 2.500* for konferencefaciliteter, lækker morgenmad, frokost, kaffe/the, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen

Se vores forretningsbetingelser

*Alle priser er eksklusiv moms

ET STÆRKT NETVÆRK AF LEDERE

På lederuddannelsen danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk lederne imellem. Her sætter vi fokus på netop de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt. Vi tager udgangspunkt i virkeligheden, som den ser ud for dig i dag og i morgen.

Netværket giver dig:

 • Tid til at tænke over, hvordan du agerer som leder
 • Inspiration til at skabe ledelsesmæssige forandringer – professionelt og personligt
 • Et styrket kontaktnet blandt andre ledere
 • En studiegruppe du følger gennem hele uddannelsen

Vores undervisere arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre.I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer. Netværksaktiviteten på uddannelsen er altid høj, deltagerne er engagerede og udbyttet stort.

DET PRAKTISKE OM UDDANNELSEN OG EKSAMEN

Uddannelsen er bygget på akademifaget kommunikation i praksis og for at dokumentere dine nye kompetencer afsluttes uddannelsen med en erhvervscase og en mundtlig eksamen, der giver dig et akkrediteret eksamensbevis.

Uddannelserne kan enten vælges online eller som fysisk fremmøde. Derudover vil der være digital læring som kan tages når og hvor det passer dig indenfor en periode på 2 mdr.

Vi tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen, hvor du også kommer igennem en række praktiske øvelser. Du får med andre ord brugt læringen med det samme og oplever effekten.

Den gennemgåede teori og de praktiske øvelser er grundigt beskrevet i pensum og online materialer. Det sikrer, at du altid kan gå tilbage og hente konkrete eksempler frem til anvendelse i din hverdag.

Kommunikation i praksis er et akademimodul på 10 ECTS-point, hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes på vegne af enten Københavns Erhvervsakademi (KEA) eller Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), under Lov om åben uddannelse. Både uddannelse og eksamen er anerkendt af Uddannelsesministeriet.

Du har mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (www.SVU.dk).