Connection Management's Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Betaling

Ved modtagelse af ordrebekræftelse og/eller faktura er der indgået en endelig aftale om vilkår og tidspunkt for levering af aktiviteter fra Connection Management. Betaling skal ske før aktiviteterne leveres, og den forfalder som anført på faktura.

 

Rentetilskrivning

Ved betaling efter forfaldsdato tillægges 1,5 % i rente pr. måned.

 

Ændring eller annullering

Ændring eller annullering skal modtages skriftligt.

 

Omkostninger i forbindelse med ændring

Det er uden omkostninger at ændre en ordrebekræftet aktivitet indtil 9 uger før start. Ved ændring efter 9 uger før start beregnes omkostninger efter følgende takster:

  • 9 – 4 uger før start 50 % af investeringen
  • 3 – 1 uge før start 75 % af investeringen
  • Senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling

Omkostninger i forbindelse med annullering

Det er uden omkostninger at annullere en aftalt aktivitet indtil senest 9 uger før start.
Ved annullering senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling.

 

Ressourcer

Connection Management udpeger de bedst egnede konsulenter til levering af de aftalte aktiviteter. Er de udvalgte konsulenter forhindrede i at udføre opgaven, stiller Connection Management naturligvis op med andre lige så kvalificerede konsulenter.

 

Udgifter til transport, ophold og forplejning

Investeringen er eksklusive udgifter til deltagernes og Connection Managements ophold, forplejning og konferencefaciliteter. Hertil kommer projektomkostninger (Eksempelvis fly / kørsel / rejsetid / parkering / bro / færge / videoudstyr / DVD / materialer)