Ved modtagelse af ordrebekræftelse/faktura er der indgået en endelig aftale om vilkår og tidspunkt for levering af aktiviteter fra Connection Management.

Afmelding eller flytning af hold
Flytning af hold koster DKK 2.500 pr. deltager pr. flytning.
Flytning af eksamensdag koster DKK 2.500 pr. deltager pr. gang.
Afmelding af hold mere end 3 uger før opstart koster DKK 5.000 pr. deltager.
Afmelding af hold mindre end 3 uger før opstart afregnes til fuld pris.
Flytninger og afmeldinger skal ske skriftligt.

Udeblivende refusion
Det deltagerens eget ansvar at overholde deadlines i forbindelse med ansøgningen. Refusionen kan blive helt eller delvist afvist, hvis:

Deltageren ikke overholder deadlines.
Deltageren udfylder fejlagtige oplysninger.
Deltageren har en uddannelse, der ikke berettiger refusion.
Deltageren er under 25 år eller over 65 år.
Den oplyste person i virksomheden, som skal godkende, ikke godkender i tide.
Virksomheden ikke har et NEMID og/eller NEMKONTO.

Skulle det ske, at refusion ikke modtages på grund af én af ovenstående, er dette deltagerens eget ansvar og ikke Connection Management. Ovenstående vil ikke påvirke betaling.

Mindre refusion
Der kan modtages mindre refusion:
Hvis deltageren opsiges eller opsiger sin stilling i uddannelsesperioden.
Hvis deltageren bliver sygemeldt i uddannelsesperioden.
Hvis deltageren skifter job i uddannelsesperioden.
Hvis deltageren vælger ikke at skrive opgave eller gå til eksamen.

Dette er deltagerens eget ansvar – ikke Connection Management – og vil ikke påvirke betalingen.

Forplejning
Det er obligatorisk, at der tilkobles forplejning ved fysisk fremmøde.

Betaling
Netto 14 dage.

Rentetilskrivning
Ved betaling efter forfaldsdato tillægges 1,5 % i rente pr. måned.

Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer i forbindelse med Covid-19

Læs mere her