SIKKER HÅNDTERING AF STRATEGI OG STRATEGIPROCESSER 

Det strategiske lederskab gør dig i stand til at skabe strategiske resultater med og gennem andre. Du vil udvikle dit strategiske lederadfærd og kunne realisere virksomhedens og medarbejdernes fulde potentiale ved hjælp af konkrete, operationelle værktøjer og øvelser, der taler ind i dit eget arbejdsliv.

Designet af ledere til ledere, som er tæt på den virkelige virkelighed. Derudover så er alt pensum primært på dansk, da alt forskning viser, at vi lærer bedst på vores modersmål.

HVAD FÅR DU

KOMPETENCER SÅ DU:

 • Udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
 • Indsigt i din egen lederprofil og udviklingspotentiale
 • Udvikling af eget strategiske lederskab
 • De rette redskaber til at skabe samspil mellem strategi og værdiskabelse
 • Kan strategisk analyse og involvering af medarbejderne i strategi processer
 • Indsigt i konflikthåndtering og strategisk kommunikation
 • Kan foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer

HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED

 • En leder med de rette værktøjer til strategisk ledelse og eksekvering af strategi
 • En leder, der kender sine styrker og udviklingspunkter
 • En leder med strategisk handlekraft, der er klædt på til at bringe organisationen sikkert videre
 • En leder der udviser ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til praksis
 • Udvikling af organisationens egen værktøjskasse til det strategiske arbejde
 • Udvikling af strategiske ledelsesprocesser, der motiverer medarbejderne

TAG DIN UDDANNELSE HVOR OG NÅR DET PASSER DIG

Du vælger selv om hvilken vores to kursusfaciliteter du vil benytte, og kan frit kombinere den fysiske undervisning med masser af ‘e-learning’

Vedbæk
Frydenlund 30, Bygning E
2950 Vedbæk

Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby

Som leder er tid en dyrebar ressource, og det kan være svært at finde plads i kalenderen til at udvikle sig selv. Især når man har ansvar for at motivere, lede, fordele, coache og udvikle andre. Uddannelsen nedbryder tidsbarrieren, og giver dig mulighed for at lære, træne og udvikle dig selv som leder lige præcis, når det passer ind i din arbejdsdag. Om det så er på vej mellem møder i bilen, hvor du kan høre en podcast eller tidspunkter, hvor der er mere ro på din indbakke.

Uddannelsen i Det strategiske lederskab tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen. Du kommer igennem en række øvelser, hvor du med det samme får brugt læringen og ser, hvad den kan i praksis. Uddannelsen bygger også på casearbejde, hvor du applikerer teorien på din egen ledelse og virksomhed. Du vil efter uddannelsen være mere afklaret med din egen ledelsesstil, og med det i rygsækken får du en bunke værktøjer til at gribe hverdagen som leder an på.

”Der er skrevet side op og side ned om, hvordan god ledelse eksekveres. Når alt kommer til alt, bør ledelse tage udgangspunkt i hverdagen og me­darbejderne.”

Peter MaxsøCOO & Partner

PÅ DET STRATEGISKE LEDERSKAB VIL DU ARBEJDE MED FØLGENDE EMNER

STRATEGISK KOMMUNIKATION
Kommunikationsplaner og feedbacksystemer
Interessentstyring
Konfliktstyring

ETABLERING AF PARATHED
Lederskabet
Mennesker og forandring
Håndtering af modstand

STRATEGISK ANALYSE
Porters værdikædemodel
McKinsey’s 7S
PESTEL analyse

STRATEGI OG STRATEGIPROCESSER
Innovationsevne
Mission–Vision–Værdier
BCG matrix’en
Test af strategi og procesoptimering

EVALUERING AF STRATEGIPROCES
SMART(e) mål
Mål- og resultatopgørelse
Kvalitetssikring og opfølgning

STRATEGISK PLANLÆGNING 
Strategiske forandringshjul 
PMI’s 10 videnområder 
Risikoanalyse 

STRATEGISK FORANDRINGSLEDELSE 
Roger and Shoemakers model 
Leawitts forandringsmodel 
Forandringsparathed og forandringstræthed 

EKSEKVERING AF STRATEGI 
Forandringskommunikation 
Transformerende lederskab 
Projektlederens rolle 

DESIGN AF STRATEGI
Ressource- og markedsbaseret tilgang
Ansoff’s vækststrategier
Miles og Snows’ strategimodel
Porters generiske strategier

INVESTERINGEN

Alle vores uddannelser inkluderer:

 • Onboarding
 • Dansk uddannelsesmateriale og litteratur
 • 4 moduler undervist af landets bedste undervisere
 • Læringsplatform inklusiv app
 • Netværksdag med eksamens vejledning
 • Eksamen med eksaminator og censor
 • Medlemsskab af Connection Managements Ledelsesunivers

Det hele får du for bare

kr. 26.500*

Ved fysisk fremmøde er der et tillæg på kr. 2.500* for konferencefaciliteter, lækker morgenmad, frokost, kaffe/the, frugt og lidt sødt til eftermiddagskaffen

Se vores forretningsbetingelser

*Alle priser er eksklusiv moms

ET STÆRKT NETVÆRK AF LEDERE

På lederuddannelsen danner vi samtidig rammerne for at få skabt et stærkt netværk lederne imellem. Her sætter vi fokus på netop de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt. Vi tager udgangspunkt i virkeligheden, som den ser ud for dig i dag og i morgen.

Netværket giver dig:

 • Tid til at tænke over, hvordan du agerer som leder
 • Inspiration til at skabe ledelsesmæssige forandringer – professionelt og personligt
 • Et styrket kontaktnet blandt andre ledere
 • En studiegruppe du følger gennem hele uddannelsen

Vores undervisere arbejder målrettet med at skabe aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer deltagerne imellem. Det betyder, at du ikke bare bliver lyttet til, men du bliver også udfordret, og får mulighed for at lære med og gennem andre.I undervisningen arbejder vi med indlæg fra deltagerne, diskussion og problemknusning, drøftelse af dilemmaer og personlig refleksion.

Dit netværksmæssige engagement skaber professionelle relationer til andre ligesindede samtidig med, at du får mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer. Alt sammen i et fortroligt rum. Vi holder et forretningsdrevet fokus med udgangspunkt i deltager-cases og aktuelle temaer. Netværksaktiviteten på uddannelsen er altid høj, deltagerne er engagerede og udbyttet stort.

DET PRAKTISKE OM UDDANNELSEN OG EKSAMEN

Lederuddannelsen er bygget på akademifaget Det strategiske lederskab og for at dokumentere dine nye kompetencer afsluttes uddannelsen med en erhvervscase og en mundtlig eksamen, der giver dig et akkrediteret eksamensbevis.

Uddannelserne kan enten vælges online eller som fysisk fremmøde. Derudover vil der være digital læring som kan tages når og hvor det passer dig indenfor en periode på 2 mdr.

Vi tager udgangspunkt i udfordringer fra hverdagen, hvor du også kommer igennem en række praktiske øvelser. Du får med andre ord brugt læringen med det samme og oplever effekten.

Den gennemgåede teori og de praktiske øvelser er grundigt beskrevet i pensum og online materialer. Det sikrer, at du altid kan gå tilbage og hente konkrete eksempler frem til anvendelse i din hverdag.

Det strategiske lederskab er et akademimodul på 10 ECTS-point, hentet fra akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes på vegne af enten Københavns Erhvervsakademi (KEA) eller Erhvervsakademi Aarhus (EAAA), under Lov om åben uddannelse. Både uddannelse og eksamen er anerkendt af Uddannelsesministeriet.

Du har mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (www.SVU.dk).