Har givet os lyst til hele tiden at udvikle sig som leder | Connection Management

Københavns Mad Service á la carte

Skrevet af
Karin Bredgaard

Driftschef hos Københavns Madservice a la carte


Københavns Madservice a la carte er Københavns Kommunes udbyder af mad til ældre hjemmeboende borgere, samt leverandør til flere plejehjem i kommunen.

Maden bliver produceret i Københavns Madservice a la cartes køkken beliggende Bystævneparken i Brønshøj. Københavns Madservice er 100% ejet af Københavns Kommune, og er organiseret under kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning, men arbejder i høj udstrækning som en selvstændig virksomhed. Københavns Madservice beskæftiger ca. 80 ansatte fordelt på 60 fultidsstillinger.

Vi har 20 års erfaring med at fremstille mad til ældre borgere, i både eget hjem og på plejehjem. Vi håndterer dagligt produktion og udbringning af omkring 2.200 portioner mad til hjemmeboende ældre ( >65 år). Vi leverer heraf til ca. 400 borgere under 65 år.
Vi ønsker hele tiden at udvikle os selv, og følge udviklingen indenfor ledelse, som er den bærende del af virksomheden.

Connection Management har hjulpet os med forståelse af Københavns Madservice værdier og for hinandens forskellighed.
Alle lederne har været igennem en personprofil analyse.

Målet med forløbet har været at:

Opnå fælles forretningsforståelse
Drøfte ledelse i forhold til at lede Københavns Madservice a la carte
Lederens rolle – stærke og mindre stærke sider
Hvordan får vi det optimale ud af vores profil?
Hvordan opnår vi en sammentømret ledergruppe?
Opnå større færdighed i den daglige ledelse

Det har været et forløb over et år, og alle har været meget engagerede, fået ejerskab i virksomheden, og en forståelse for vigtigheden af at have et mål, mission, delmål for hele tiden at udvikle og ændre sig i forhold til udviklingen i samfundet.
Connection Management har været utrolig professionelle, og givet os lyst til hele tiden at udvikle og forbedre sig som leder.
De gode resultater har betydet, at vi fortsætter samarbejdet med Connection Management.

Siger: Karin Bredgaard, Driftschef, Københavns Madservice a la carte


Del