jeg gerne ville have noget mere rent salgsteknisk. | Connection Management

Grønbech & Sønner A/S

Skrevet af
Michael Werge


Salgspsykologi hos Connection Management

I forbindelse med et jobskifte var det et af mine krav til min nye arbejdsgiver, at jeg gerne ville have noget mere rent salgsteknisk.

På første kursusdag, blev jeg noget bleg om næbbet, da det egentlig gik op for mig hvor omfattende kurset er og tænkte: “Det her klarer du aldrig”” – det skal lige tilføjes, at jeg stort set ikke har afleveret noget skriftligt og mundtligt i de sidste 20 år.

Som kurset skred frem blev jeg mere og mere draget ind i salgspsykologiens verden, og der skal lyde en stor tak fra mig, fordi I har lært mig ufattelig mange teorier og teknikker.

I mit daglige arbejde som Key Account Manager har jeg i dag svært ved at se, hvordan jeg har kunnet udfylde jobbet, hvis ikke jeg havde haft uddannelsen i min værktøjskasse – faktisk vil jeg gå så vidt at hævde, alle der har med salg at gøre, burde have denne uddannelse.

Ja, det har været hårdt!! Og jeg har virkelig læst, gennemgået og sparret med mine omgivelser i et omfang man næsten skulle tro var løgn – min familie har været prøveklud på mange af teorierne, så der har trods alt også været tid til mange grin.

Jeg ved godt at det er mig selv, som har været inde og performe og præstere, men der skal alligevel lyde en stor tak fra mig, for en fantastisk uddannelse.

Michael Werge, Grønbech & Sønner A/S


Del