Choice Hotels Scandinavia bruger personligt coaching | Connection Management

Choice Hotels

Skrevet af
Jens Mathiesen

Direktør hos Choice Hotels


Choice Hotels Scandinavia har i samarbejde med Connection Management haft alle danske salgsfolk gennem et personligt coachingforløb. Resultaterne har været meget forskellige, men alle meget positive. Alle salgsfolk har givet meget positive tilbagemeldinger, og roser den måde, deres personlige coach fra Connection Management har sparret med dem og udviklet dem præcis der, hvor behovet var.

Flere har ytret ønske om at få flere sambesøg med deres coach i fremtiden, da coachen give en uvildig og konstruktiv tilbagemelding, som udvikler den enkelte.

Choice Hotels er glade for den måde Connection Management trykker på den enkeltes udviklingsområder, via det personlige coachingforløb, frem for de generelle Plenumkurser, som mange andre tilbyder.

Siger: Jens Mathiesen Direktør Choice Hotels


Del