Praksisnære undervisning i kommunikation og coaching | Connection Management

ARC – Amager Ressourcecenter

Skrevet af
Søren Aarup

Produktionschef hos ARC - Amager Ressourcecenter


Connection Management har gennemført to skræddersyede forløb for udvalgte ledere og medarbejdere i ARC –

Amager Ressourcecenter. ARC er et affaldsbaseret energianlæg, et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør,

Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommune.

 

Case: Udvikling af kommunikative kompetencer og styrkelse af det tværfaglige samarbejde

I forbindelse med organisatoriske ændringer i bygningen af Amager Bakke ønskede ledelsen at styrke de kommunikative kompetencer, i særdeleshed i det tværfaglige samarbejde. Særligt fire grupper – Drift, Anlæg, Vedligehold og Projektafdelingen – skulle have et endnu tættere samarbejde end tidligere.

Løsning: En grundig foranalyse af ønsker og behov, og derefter sammensatte vi et skræddersyet forløb i kommunikation og samarbejde. Forløbet blev sammensat over akademiuddannelsen ”Kommunikation i Praksis” med 6 uddannelsesdage. Forløbet gav 10 meritgivende ECTS-point.

 

Case: Kompetenceudvikling af Maskinmestre

En gruppe af Maskinmestre i ARC ønskede at udvikle deres kommunikative og ledelsesmæssige færdigheder, særligt indenfor ledelsesmæssig coaching.

Løsning: En grundig foranalyse af ønsker og behov, og derefter sammensatte vi et skræddersyet forløb i organisatorisk coaching og kommunikation. Forløbet blev sammensat over akademiuddannelsen ”Coaching i Organisationer” med 6 uddannelsesdage. Forløbet gav 10 meritgivende ECTS-point.

Vi er meget tilfredse med vores samarbejde omkring kompetencegivende efteruddannelse med Connection Management. De har på alle måder indfriet vores ønsker – fra koordinering og igangsættelse af begge forløb til den egentlige undervisning og opfølgning. De brugte god tid på, at lære organisationen at kende og fik dermed en god forståelse for deltagernes hverdag. Deltagerne satte særlig stor pris på den praksisnære undervisning, som tog direkte udgangspunkt i den hverdag, som vi har i ARC.” Siger produktionschef i ARC, Søren Aarup”


Del