Få succes med din kommunikation

Bliv stærk til at kommunikere til dine medarbejdere, så de forstår dit budskab og hensigt!

Skrevet af
Jesper Winther

Partner og Stifter


Kommunikation er en stor del af det at være leder – hvad enten du i dagligdagen er bevidst om det eller ej!

Du ser ikke mange succesfulde ledere sidde bag deres skrivebord, hvor de bare skriver e-mails og udstikker ordrer til højre og venstre. Dem du ser i den kategori, er ofte dem, som ikke får stor succes med og gennem deres medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at din kommunikation som leder giver dig det du ønsker at opnå og en vej til at formidle motiverende viden, som skaber ejerskab og commitment.

Men hvordan bliver du god til at kommunikere nærværende, og hvordan får du talt om det rigtige i alle de mange kontekster du befinder dig i som leder? Og er det altid vigtigt at være kort og konkret i sin kommunikation? Eller kan den korte vej nogle gange vise sig at blive den lange? Hvordan sikrer du at gå tilstrækkeligt i dybden med emnet, så du er sikker på personen eller tilhørerne forstår og værdioplever dit budskab?

Hos Connection Management A/S arbejder vi med mange forskellige ledere, og et af de redskaber lederne bliver mest glade for at få trænet og arbejdet med er den enkle What-Why-How model, som du kan se i videoen længere nede.

Jeg bruger selv modellen i næsten alle kommunikationssammenhænge, fordi jeg ved, at hvis jeg får stillet mig selv disse tre spørgsmål, så har jeg allerede forebygget for de indvendinger, modstand eller misforståelser, som kan opstå. Samtidig øger strukturen markant sandsynligheden for, at modtagerne bliver ambassadører for budskabet.


Så nu er spørgsmålet, hvad skal der til for at du får gavn af denne enkle og stærke struktur? Hvilke situationer i dagligdagen vil den gavne dig mest? Hvad vil det kunne give dig og andre?

God fornøjelse med træningen!


Del