Arctic Paper Danmark

Skrevet af
Ole Vedel Rasmussen

Managing Director hos Artic Paper Danmark


“Som producent og leverandør af et traditionelt produkt som papir, er det vigtigt at finde nye og utraditionelle veje i den gennemførende salgs- og markedsføringsindsats. Derfor er inspiration udefra vigtig. Her er Connection Management en vigtig partner for os. Vi gennemfører en løbende udvikling af vore medarbejdere, hvor vi fokuserer på de individuelle kompetencer, og her oplever vi, at Connection Management forstår at sætte sig ind i netop vores virksomhed og vores målgruppers behov.

Løbende coaching af nøglepersoner er vigtigt for os. Vi møder konstante udfordringer, både internt i virksomheden og i det eksterne miljø, og her har vi stort udbytte af den coaching vi får. Der kommer nye perspektiver og vinkler på udfordringerne, og
vi finder gode og holdbare løsninger.”

Arctic Paper, Managing Director, Ole Vedel Rasmussen